Volume 10, Number 1:1-1733;2017
International Journal of Clinical and Experimental Medicine


Lingde Kong, Zhao Liu, Fei Meng, Yong Shen: Single-bundle versus double-bundle anterior cruciate ligament reconstruction: a systematic review and meta-analysis. Int J Clin Exp Med 2017;10(1):1-15. (Abstract IJCEM0040176, Full text PDF).

Dong Wang, Jing-Bo Bao, Kai Zhang, Long-Fang Ju, Ling-Zhi Yu: Pregabalin for the treatment of neuropathic pain in adults: a systematic review of randomized controlled trials. Int J Clin Exp Med 2017;10(1):16-29. (Abstract IJCEM0041114, Full text PDF).

Lixia Hu, Yingying Du, Zongliang Li, Yanyan Zha, Yueyin Pan: Prognostic significance of Bmi-1 expression in patients with esophageal cancer: a meta-analysis. Int J Clin Exp Med 2017;10(1):30-36. (Abstract IJCEM0029061, Full text PDF).

Genglong Liu, Haijin Lv, Yuling An, Xuxia Wei, Xiaomeng Yi, Huimin Yi: Early actate levelsfor prediction of mortality in patients with sepsis or septic shock: a meta-analysis. Int J Clin Exp Med 2017;10(1):37-47. (Abstract IJCEM0037907, Full text PDF).

Xu Hou, Le Yang, Xiaohong Jiang, Xuehua Li, Jun Liu: Prognostic significance of Golgi protein 73 in hepatocellular carcinoma after hepatectomy in the Chinese population: a meta-analysis. Int J Clin Exp Med 2017;10(1):48-58. (Abstract IJCEM0038251, Full text PDF).

Liang Zhang, Dongmei Bao, Zhirong Chen, Peng Li, Haohui Guo, Kening Song, Zhihui Gao, Shuai Zhang, Qunhua Jin: Compare the revision rate of metal-on-metal and metal-on-polyethylene for total hip replacement: a meta-analysis. Int J Clin Exp Med 2017;10(1):59-68. (Abstract IJCEM0036883, Full text PDF).

Yizhen Fang, Huayue Lin, Jingkun Wang, Xiaosong Su, Fen Wang, Pan You, Jianjun Niu, Zhongying Zhang: Association between H63D polymorphism and alcoholic liver disease risk: a meta-analysis. Int J Clin Exp Med 2017;10(1):69-78. (Abstract IJCEM0039448, Full text PDF).

Rui Chen, Daliang Kong, Yanhai Xi, Ye Tian, Xilin Liu, Kun Li, Hailong He: Association between bone morphogenetic protein and ossification of posterior longitudinal ligament: a meta-analysis. Int J Clin Exp Med 2017;10(1):79-87. (Abstract IJCEM0038026, Full text PDF).

Wubin Jiang, Baikang Chen: Does body mass index correlate with the mortality of prostate cancer? A dose-response meta-analysis of cohort studies. Int J Clin Exp Med 2017;10(1):88-96. (Abstract IJCEM0039255, Full text PDF).

Lan Dai, Lei Xie, Yixuan Liu, Lihua Qiu, Wen Di: Clinicopathological and prognostic significance of serum interleukin-8 in ovarian cancer: a meta-analysis. Int J Clin Exp Med 2017;10(1):97-105. (Abstract IJCEM0041222, Full text PDF).

Shanchuan Zhang, Penghua Ma, Guanchao Wang, Qiang Sun, Lili Tian, Lili Ma, Baohua Xu: Evaluation of all-ceramic and metal-ceramic fixed dental prostheses: a meta-analysis of randomized controlled trials. Int J Clin Exp Med 2017;10(1):106-114. (Abstract IJCEM0040561, Full text PDF).

Guo-Hua Zhao, Tao Yu: Clinicopathological and prognostic significance of cd133 in esophageal cancer: a meta-analysis. Int J Clin Exp Med 2017;10(1):115-122. (Abstract IJCEM0038296, Full text PDF).

Lianghai Wang, Zhiyu Zhang, Jing Li, Xiaodan Yu, Qianqian Yu, Jun Hou, Feng Li: p53 codon 72 polymorphism is associated with human papillomavirus-related esophageal cancer risk: a meta-analysis. Int J Clin Exp Med 2017;10(1):123-134. (Abstract IJCEM0040533, Full text PDF).

Li-Hua Ma, Gui-Zhen Lin, Min Wang: Association between estrogen and female patients with Alzheimer’s disease: a meta-analysis. Int J Clin Exp Med 2017;10(1):135-141. (Abstract IJCEM0038256, Full text PDF).

Xintao Zhang, Yangyang Wang, Hao Wang, Meng Zhang, Zhiming Cai: The interaction between polymorphisms in MnSOD and prostate cancer risk: a meta-analysis and systematic review. Int J Clin Exp Med 2017;10(1):142-152. (Abstract IJCEM0038138, Full text PDF).

Ming Bao, Yue-Jiang Pan, Ran Wang, Sheng-Long Li, Jie Liang, Jun-Ming Yung, Jia Luo: The efficacy of nivolumab for the treatment of advanced non-small cell lung cancer: a systematic review and meta-analysis of clinical trials. Int J Clin Exp Med 2017;10(1):153-161. (Abstract IJCEM0040210, Full text PDF).

Liqun Wu, Xiangxiang Liu, Zhijiang Zhang, Yangfeng Wang, Zhen Li, Chunhong Wang, Yongyi Bi, Hong Wang: Association of genetic polymorphisms of CYP2E1 and MPO genes with acute leukemia risk: a meta-analysis. Int J Clin Exp Med 2017;10(1):162-173. (Abstract IJCEM0038787, Full text PDF).

Qi Lu, Jun Deng, Qiong Feng, Nongrong Wang, Jian Sun, Xiaoliang Lou, Xuefeng Yu, Nanping Chen, Zelin Liu, Mengmeng Wang, Ziyu Zhu, Yue Su, Qiangguan Qu, Fan Yi, Shikai Geng, Zhiqiang Gong, Lv Zhou, Jinping Hu, Rui Gong, Huan Deng: Elevated levels of estrogens as a risk for colorectal carcinoma in patients with liver cirrhosis. Int J Clin Exp Med 2017;10(1):174-178. (Abstract IJCEM0038229, Full text PDF).

Ning Xu, Hong Zhu, Daoming Shen, Min Jiang, Qiaoming Zhi, Chunhua Ling: The emerging lncRNAs as novel regulators in lung cancer. Int J Clin Exp Med 2017;10(1):179-203. (Abstract IJCEM0036107, Full text PDF).

Lei Huang, A-Man Xu: Copy number alterations in colorectal cancer. Int J Clin Exp Med 2017;10(1):204-214. (Abstract IJCEM0033156, Full text PDF).

Ke-Qing Shi, Xiaoming Chen, Yunsheng Xu, Kai-Fu Tang: Regulatory mechanisms for HBV replication. Int J Clin Exp Med 2017;10(1):215-223. (Abstract IJCEM0040626, Full text PDF).

Jie Zhang, Liyu Xu, Yong Shen, Xiaolan Wang, Guochao Xu: Different functions of the two isoforms of osteopontin (iOPN and sOPN) in the proliferation and differentiation of osteoblast and osteoclast: iOPN inhibits osteoclasts’ proliferation while sOPN stimulates osteoblasts’ differentiation and osteoclasts’ resorption. Int J Clin Exp Med 2017;10(1):224-241. (Abstract IJCEM0039328, Full text PDF).

Wei Zhang, Wei Liu, Guoyan Fang, Jun Ma, Chaolin Huang, Dingyu Zhang: Pathogenicity and susceptibility profile of nontuberculous mycobacteria from 16,578 suspected pulmonary tuberculosis patients. Int J Clin Exp Med 2017;10(1):242-254. (Abstract IJCEM0038076, Full text PDF).

Rouziaji Kamilijiang, Atawula Wubulihasimu, Yuxin Zhang: Comparison of anterior cervical discectomy and fusion versus anterior cervical corpectomy and fusion for the treatment of contiguous two-level cervical spondylotic myelopathy. Int J Clin Exp Med 2017;10(1):255-265. (Abstract IJCEM0040875, Full text PDF).

Xiujun Tang, Feng Li, Dali Wang, Zairong Wei, Kaiyu Nie, Wenhu Jin, Guangfeng Sun: The influences of adipose-derived stem cells (ASCs) on epithelial-mesenchymal cross-talk factors in the early stage of scar formation. Int J Clin Exp Med 2017;10(1):266-275. (Abstract IJCEM0038319, Full text PDF).

Cheng Chen, Yongzhong Cheng, Hao Cheng, Jianmin Wen, Jiyang Zhao, Wangyang Hou, Jianfei Zhu, Peng Qiu: Finite element analysis of the stress concentration in pronation-abduction ankle joint injuries. Int J Clin Exp Med 2017;10(1):276-284. (Abstract IJCEM0021439, Full text PDF).

Qi An, Dezhong Liu, Lian Zou: The expression and functional role of FOX transcription factor FOXJ1 in prostate cancer. Int J Clin Exp Med 2017;10(1):285-292. (Abstract IJCEM0037325, Full text PDF).

Lihong Shou, Dan Cao, Xiaohui Dong: Evaluation of bortezomib and dexamethasone-based treatment in patients with multiple myeloma: a meta-analysis. Int J Clin Exp Med 2017;10(1):293-306. (Abstract IJCEM0019140, Full text PDF).

Xingchao Li, Fusheng Dong: Three-dimensional finite element stress analysis of uneven-threaded ti dental implant. Int J Clin Exp Med 2017;10(1):307-315. (Abstract IJCEM0041080, Full text PDF).

Yuguo Ren, Fengmei Zhang, Ruixian Qi, Fengyong Yang, Daochun Yan, Limin Lun: Up-regulation of microRNA-17 aggravates vascular endothelial damages in patients with sepsis possibly by down-regulating the expression of ATG16L gene. Int J Clin Exp Med 2017;10(1):316-324. (Abstract IJCEM0025650, Full text PDF).

Chongxin He, Xingya Guo, Jiangao Fan, Zhengjie Xu: Different dietary contribution to hepatic inflammatory and lipogenic factor mRNA expression. Int J Clin Exp Med 2017;10(1):325-333. (Abstract IJCEM0037111, Full text PDF).

Xiaolin Shi, Bocheng Liang, Zhenyu Shi, Bo Wang, Peng Wu, Lingcheng Kong, Jianliang Yao, Chunwen Li: Discovery and identification of serum biomarkers for postmenopausal osteoporosis based on TMT labeling and HPLC-MS/MS technology. Int J Clin Exp Med 2017;10(1):334-346. (Abstract IJCEM0036591, Full text PDF).

Li Chu, Ye Li, Xiaofei Zhang, Xiaolong Fu, Zhengfei Zhu: MicroRNA-155 inhibits the pro-fibrogenic activities of TGF-β1 in human lung fibroblasts. Int J Clin Exp Med 2017;10(1):347-356. (Abstract IJCEM0037676, Full text PDF).

Huanhuan Xiu, Yong Zhang, Zhiming Shan, Jing Wen, Kangqing Xu, Yadong Zhang: Effects of dexmedetomidine as a local anesthetic adjuvant for brachial plexus block: a systematic review and meta-analysis. Int J Clin Exp Med 2017;10(1):357-366. (Abstract IJCEM0041661, Full text PDF).

Airong Huang, Yimei Jin, Shijun He, Miaomiao Lin, Xiaojiao Xia, Xiaoli Chen, Lei Liu, Shaoru He: Effects of exogenous hydrogen sulfide on sepsis-induced oxidative stress in myocardial mitochondrial. Int J Clin Exp Med 2017;10(1):367-375. (Abstract IJCEM0035007, Full text PDF).

Zhixue Qiu, Zhongshu Dan, Xiaoming Che: FoxC1 promotes osteosarcoma cell proliferation and metastasis through the activation of EZH2. Int J Clin Exp Med 2017;10(1):376-384. (Abstract IJCEM0035314, Full text PDF).

Ge-Sheng Cheng, Yu-Shun Zhang, Ting-Ting Zhang, Chen Wan, Xu-Mei He, Ya-Juan Du: Mismatch in size of occluding devices for atrial septal defect (ASD) impairs endothelialization of the occluder surface in a canine ASD model. Int J Clin Exp Med 2017;10(1):385-393. (Abstract IJCEM0039179, Full text PDF).

Qingjian Wu, Fan Yang, Zhenqiang Fang, Jiang Zhao, Hu Xiaoyan, Longkun Li: The clinical efficacy and safety of sildenafil in premature ejaculate: a meta-analysis. Int J Clin Exp Med 2017;10(1):394-401. (Abstract IJCEM0034606, Full text PDF).

Jiumin Ye, Zhong Qing, Jianbing Ma, Zhiyuan Wang: Effect of proteasome inhibitor on NF-κB and MMP-9 expression in synovial tissues of osteoarthritis rats. Int J Clin Exp Med 2017;10(1):402-409. (Abstract IJCEM0035228, Full text PDF).

Jun Wang, Heling Zhou, Kai Wang, Xianwen Shang, Xing Chen, Lingzhi Zheng, Junhui Yu: Expression of Talin1 in tissues of ovarian cancer and its role in invasion and migration of ovarian cancer cells. Int J Clin Exp Med 2017;10(1):410-417. (Abstract IJCEM0035336, Full text PDF).

Bifan Deng, Weiguang Tang, Ruibin Xie: X-ray repair cross-complementing protein 1 polymorphisms and risk of nasopharyngeal carcinoma: a meta-analysis in the Chinese population. Int J Clin Exp Med 2017;10(1):418-425. (Abstract IJCEM0038854, Full text PDF).

Huan Li, Jie Tian, Jin-Hua Cai, He-Lin Zheng, Kun Zhu, Chuan Feng: Homing of SPIO-MSCs to liver metastasis in nude mice. Int J Clin Exp Med 2017;10(1):426-433. (Abstract IJCEM0021589, Full text PDF).

Lifeng Qin, Xiaodan Lv, Xiaoping Lv, Lingling Zhan, Jing Liao, Jiaoli Qin, Liyi Huang, Lan Chen: Association between CXCL12 and CXCR4 polymorphisms and inflammatory bowel disease risk in a Guangxi Zhuang population. Int J Clin Exp Med 2017;10(1):434-441. (Abstract IJCEM0041301, Full text PDF).

Chaochao Bai, Jin Huang, Jie Chen, Yongbiao Zhang, Guangsheng Du: Influence of silencing toll-like receptor 4 with RNA interference on cardiomyocytes apoptosis induced by isoproterenol. Int J Clin Exp Med 2017;10(1):442-449. (Abstract IJCEM0021968, Full text PDF).

Zhi-Qing Zou, Xing-Gen Zhou, Jie Wang: Antibacterial activity of ondansetron and granisetron in vitro. Int J Clin Exp Med 2017;10(1):450-454. (Abstract IJCEM0041492, Full text PDF).

Da Zhou, Ting Fang, Linqing Lu, Jun Wu, Xiaoxin Tong, Li Yi: Administration of LXW7 following transient cerebral ischemic stroke confers neuroprotection in rats. Int J Clin Exp Med 2017;10(1):455-466. (Abstract IJCEM0022095, Full text PDF).

Shuiyin Zhu, Kaigang Xie, Xiangcheng Qin, Xiaoping Teng, Hongcun Sha, Xiaoming Hong, Dongjie Wang: Efficacy and safety of docetaxel, cisplatin and fluorouracil regimen compared with epirubicin, cisplatin and fluorouracil regimen for gastric carcinoma: a meta-analysis. Int J Clin Exp Med 2017;10(1):467-478. (Abstract IJCEM0025340, Full text PDF).

Shengyu Wang, Guizuo Wang, Xinming Xie, Yuanyuan Wu, Xiuzhen Sun, Manxiang Li: Repetitive application of recombinant Pla a 1 reduces the airway inflammation and hyperresponsiveness in P. acerifolia sensitized mice. Int J Clin Exp Med 2017;10(1):479-488. (Abstract IJCEM0041208, Full text PDF).

Dongdong Zhu, Yu Hu, Ran Sun, Jichao Sha, Cuida Meng, Na Cui, Qian Xiu, Lin Li: JNJ7777120, the histamine receptor 4 antagonist, decreases the allergic remodeling and Th2 inflammation in a rat model of allergic rhinitis. Int J Clin Exp Med 2017;10(1):489-497. (Abstract IJCEM0038902, Full text PDF).

Yang Zhang, Yan Sun, Lin Lin, Chenchen Ding: The effect of miRNA-210 on the biological behavior ovarian carcinoma A2780 cells. Int J Clin Exp Med 2017;10(1):498-506. (Abstract IJCEM0039350, Full text PDF).

Zhixia Wang, Changming Wang, Bifan Mo, Jianghong Wei, Libing Ma, Jiying Wang, Dong Yao, Guojin Huang, Jianwei Huang, Qing Xu, Kunting Niu, Xudong Xiang, Biwen Mo: The SDF-1/CXCR4/AKT signaling regulates bone marrow mesenchymal stem cell trafficking to promote airway remodeling in asthmatic rats. Int J Clin Exp Med 2017;10(1):507-515. (Abstract IJCEM0039521, Full text PDF).

Ming Yang, Shuhua Li, Shu Zhang, Wei Huang, Baoguo Jiang, Peixun Zhang: Deadman tension band for patella fractures: a clinical study. Int J Clin Exp Med 2017;10(1):516-523. (Abstract IJCEM0033593, Full text PDF).

Shujun Li, Danyang Liu, Peng Liu, Zhihui Fu, Meiling Sun, Yinhuan Zhang, Huihua Hu: Comparison of attenuating renal ischemia/reperfusion injury effects of raw and honey wine-processed Herba Siegesbeckiae. Int J Clin Exp Med 2017;10(1):524-531. (Abstract IJCEM0038217, Full text PDF).

Jiaying Tan, Jun Shen, Ye Gong, Hechen Zhu, Zupeng Hu, Gang Wu: Dexmedetomidine ameliorates lipopolysaccharide-induced endothelial barrier disruption and inflammation by inhibiting NF-κB activity and activating α2-adrenergic receptor. Int J Clin Exp Med 2017;10(1):532-539. (Abstract IJCEM0040359, Full text PDF).

Jianxin Di, Hongyan Zhang, Hongxia Hui: Suppression of long-circulating and liposomes containing gefitinibon nasopharyngeal carcinoma cells. Int J Clin Exp Med 2017;10(1):540-547. (Abstract IJCEM0040287, Full text PDF).

Yan Jiang, Bo Gao, Jianjie Zhao, Shu Zhang, Lingji Guo, Wuguo Tian, Shuai Hao, Jie Yan, Yan Xu, Donglin Luo: Diagnosis and surgical treatment of giant goiter. Int J Clin Exp Med 2017;10(1):548-555. (Abstract IJCEM0040139, Full text PDF).

Linhui Li, Yanping Zhang, Wen Li, Wenli Ni, Renjie Chai, Yan Chen: Spatiotemporal expression of Bmi1 in the developing mouse cochlea. Int J Clin Exp Med 2017;10(1):556-562. (Abstract IJCEM0039385, Full text PDF).

Wen-Jie Chen, Xia Yang, Zhi-Hua Ye, Gang Chen, Sheng-Hua Li: Appraising microRNA-99a as a novel prognostic biomarker across 21 human cancer types based on data from the cancer genome atlas. Int J Clin Exp Med 2017;10(1):563-574. (Abstract IJCEM0038185, Full text PDF).

Xinying Guan, Xin Dong, Yuhan Yan, Chenglin Zhang, Dong Liu, Qi Wan: ACE I/D and 5-HTT STin2 VNTR polymorphisms in migraine: a meta-analysis. Int J Clin Exp Med 2017;10(1):575-586. (Abstract IJCEM0026463, Full text PDF).

Cui-Zhen Liu, Gang Kong, Fen-Fen Liu, Xue-Ai Lv, Xiang-Dong Yang: HBSP attenuates lipopolysaccharide-induced inflammatory response in human renal proximal tubular epithelial cells by induction of Nrf2 via PI3K/Akt pathway. Int J Clin Exp Med 2017;10(1):587-597. (Abstract IJCEM0037069, Full text PDF).

Rong Liang, Yan Lin, Xue-Xing Yan, Jia-Zhou Ye, Yong-Qiang Li, Hai-Hong Ye: Enhanced RBM8A expression in human hepatocellular carcinoma. Int J Clin Exp Med 2017;10(1):598-607. (Abstract IJCEM0018750, Full text PDF).

Tian-Bao Huang, Chuan-Peng Dong, Sheng-Ming Lu, Yang Luan, Xiao Gu, Guang-Chen Zhou, Xue-Fei Ding: A novel 13-gene signature of TGF-beta pathway correlates with tumor stage and grade and predicts poor survival for bladder cancer patients. Int J Clin Exp Med 2017;10(1):608-617. (Abstract IJCEM0037114, Full text PDF).

Fei Wang, Changhong Li, Zhibin Liu, Jianhua Zhang, Fangmin Han, Xiaopeng Qu, Yanxiong Liu, Fan Du: Comparison of efficacy for ankylosing spondylitis kyphosis with preoperative osteotomy designs using the Photoshop software or papercut/splice. Int J Clin Exp Med 2017;10(1):618-627. (Abstract IJCEM0038045, Full text PDF).

Jing Shi, Yi Zhou, Xiaoyan Yang, Dapeng Chen: Gene expression profiling and identification of key genes involved in neonatal hypoxic-ischemic brain injury. Int J Clin Exp Med 2017;10(1):628-637. (Abstract IJCEM0038548, Full text PDF).

Yi Shao, Ting-Ting Xu, Qiong Zhou, Rong-Qiang Liu, Qi-Cheng Yang, Lei Ye, Jin-Lei Lv: Clinical findings associated with propranolol and fenofi brate on acute central serous chorioretinopathy. Int J Clin Exp Med 2017;10(1):638-647. (Abstract IJCEM0039509, Full text PDF).

Huimei Liu, Ying Li, Yanping Li: Expression of hBDs in gingival tissue in patients with cleft alveolus. Int J Clin Exp Med 2017;10(1):648-656. (Abstract IJCEM0010299, Full text PDF).

Lei Wang, Jian Huang: Paraquat induces acute respiratory distress syndrome by promoting the lung epithelial-mesenchymal transition. Int J Clin Exp Med 2017;10(1):657-665. (Abstract IJCEM0038259, Full text PDF).

Wenwu Yang, Li Hong, Xuexian Xu, Qin Wang, Jinling Huang, Li Jiang: MiR-424-5p regulates proliferation and apoptosis by targeting FGFR1 in endometriosis cells. Int J Clin Exp Med 2017;10(1):666-674. (Abstract IJCEM0040686, Full text PDF).

Ying-Ying Feng, Xin-Shuai Wang, Rui-Jie Yang, Jun-Qiang Yang, Xiao-Chen Hu, Wei Wang, Yong-Xuan Liu, De-Jiu Kong, Li Zhang, Guang-Ping Zhang: A Meta-analysis evaluating stereotactic radiotherapy combined with WBRT versus SRT alone for the NSCLC patients with brain metastases. Int J Clin Exp Med 2017;10(1):675-683. (Abstract IJCEM0040682, Full text PDF).

Lingxiao Wang, Hong Li: Effects of resveratrol on the Nrf2 and HO-1 expression in diabetic vascular endothelial cells. Int J Clin Exp Med 2017;10(1):684-691. (Abstract IJCEM0019905, Full text PDF).

Yan Chen, Ruipeng Song, Yong Zhang: Triptolide reduces podocytes injury through blocking ERK and JNK pathways in passive Heymann nephritis (PHN) model. Int J Clin Exp Med 2017;10(1):692-699. (Abstract IJCEM0038376, Full text PDF).

Yuan Yuan, Hai-Han Liao, Ya-Ge Jin, Qing-Qing Wu, Heng Zhou, Wei Deng, Zhou-Yan Bian, Zheng Yang, Qi-Zhu Tang: Interleukin-1 receptor-associated kinase 4 overexpression attenuates angiotensin II-induced cardiomyoblast hypertrophy. Int J Clin Exp Med 2017;10(1):700-707. (Abstract IJCEM0038907, Full text PDF).

Yumei Cai, Ruixue Cui, Jie Zhao, Huaqing Wang, Yu Cui, Jingxiu Niu, Feng Hua, Lihong Zhang, Qiang Yao: MiR-214 inhibits cell proliferation and cell cycle through targeting wnt/β-catenin pathway in vitro and in vivo. Int J Clin Exp Med 2017;10(1):708-715. (Abstract IJCEM0039292, Full text PDF).

Li Wang, Huanping Wang, Yu Wang, Juan Wang: MicroRNA-195 is downregulated in the peripheral blood of pregnant women with pregnancy-induced hypertension and inhibits the trophoblast apoptosis through targeting iNOS. Int J Clin Exp Med 2017;10(1):716-723. (Abstract IJCEM0039737, Full text PDF).

Leilei Chen, Guoju Hong, Qingwen Zhang, Zhenqiu Chen, Bin Fang, Wei He: Waldenström classification: better evaluation for the intervention time of scottish rite brace treatment in legg-calve-perthes disease. Int J Clin Exp Med 2017;10(1):724-731. (Abstract IJCEM0034230, Full text PDF).

Guojing Jiang, Ting Zhu, Yu Zhou, Qingliang Ma: Effect of puerarin on vaginal connective tissue in patients with pelvic organ prolapse. Int J Clin Exp Med 2017;10(1):732-738. (Abstract IJCEM0018580, Full text PDF).

Lv-Lin Yang, Peng Liu, Yu-Qiang Man, Zhi-Gang Bai, Dong-Sheng Niu, Jun Ma, Jun-Ping Li: Correlation of MRI T2-star mapping and the expression of γ-glutamyl carboxylase in degenerative knee cartilage. Int J Clin Exp Med 2017;10(1):739-745. (Abstract IJCEM0023526, Full text PDF).

Xiaoping Chen, Xiaoshan Hu, Liren Qian, Haoyong Ning, Jianliang Shen: 8-methoxypsoralen previously activated by ultraviolet A ameliorates acute graft-versus-host disease in a murine model of allogeneic hematopoietic cell transplantation. Int J Clin Exp Med 2017;10(1):746-752. (Abstract IJCEM0024017, Full text PDF).

Xiao Li, Zhe Yan, Jie Xiao, Guobing Liu, Yanli Li, Yan Xiu: Cytotoxicity of CdSe quantum dots and corresponding comparison with FITC in cell imaging efficiency. Int J Clin Exp Med 2017;10(1):753-759. (Abstract IJCEM0032047, Full text PDF).

Yi-Ping Luo, Li Xiao, Jian-Hao Liang, Wei Lian: Improvement of pelvic floor neuromuscular electrical stimulation (nmes) on endometrial thickness and blood perfusion of infertile women with thin endometrium. Int J Clin Exp Med 2017;10(1):760-766. (Abstract IJCEM0034619, Full text PDF).

Baotong Feng, Butong Ding, Yao Sun, Nongjian Guo: Gene expression profiling based on microarray among monoclonal gammopathy of undetermined significance, smoldering multiple myeloma and multiple myeloma. Int J Clin Exp Med 2017;10(1):767-773. (Abstract IJCEM0034970, Full text PDF).

Haihua Chen, Hanxiao Cheng, Haiyan Shen, Jinsheng Li, Ming Jia, Yuyan Wang, Jufang Zhang: Scalp soft tissue expansion combined with follicular unit extraction for postburn cicatricial alopecia: a single center experience of 48 patients. Int J Clin Exp Med 2017;10(1):774-780. (Abstract IJCEM0037241, Full text PDF).

Xue Jiang, Jian-Xia Miao, Yuan-Yuan Du, Jia-Li Zeng, Hong-Yu Chen: Mitofusin 2 expression in IgA1 induced rat glomerular mesangial cells and IgA nephrology animal model. Int J Clin Exp Med 2017;10(1):781-787. (Abstract IJCEM0039614, Full text PDF).

Wen-Ling Jian, Yan-Ling Zhang, Jun-Mei Xu, Shuang-Yin Xia, Hua Zeng, Ru-Ping Dai, Hui Li: Effects of a carbohydrate loading on gastric emptying and fasting discomfort: an ultrasonography study. Int J Clin Exp Med 2017;10(1):788-794. (Abstract IJCEM0040776, Full text PDF).

Min Ho Lee, Hye Jin Kwon, Do Hyun Kim, Ji Yeong Yang, Yoonjung Cho, Hyun Jun Woo, Min Ji Yeon, Min Park, Cheol Moon, Sa-Hyun Kim, Jong-Bae Kim: Kinetin inhibits growth of Helicobacter pylori by down-regulation of replication genes. Int J Clin Exp Med 2017;10(1):795-801. (Abstract IJCEM0039888, Full text PDF).

Su Chen, Naixiang Huang: Treatment of postoperative intrathoracic reconstruction after digestive tract fistula in esophageal and cardiac carcinoma. Int J Clin Exp Med 2017;10(1):802-807. (Abstract IJCEM0019893, Full text PDF).

Guanqiao Jin, Shuying Liu, Wei Kang, Miao Huang, Duoping Wang, Song Qu, Zhiling Liao, Danke Su: Quantitative expression analysis of metastasis-related ELAM-1 in nasopharyngeal carcinoma. Int J Clin Exp Med 2017;10(1):808-813. (Abstract IJCEM0026606, Full text PDF).

Yan Zhang, Chuanyu Gao, Zhongmin Wang, Xiaofang Wang, Yan Chen: Expression of miR-467b in atherosclerosis and its effects on TNF-α and MCP-1 in RAW 264.7 macrophages. Int J Clin Exp Med 2017;10(1):814-819. (Abstract IJCEM0033912, Full text PDF).

Yuli Kang, Yibin Zeng, Qiangqiang Zhang: Detection of cutaneous protothecosis by fluorescence in situ hybridization. Int J Clin Exp Med 2017;10(1):820-825. (Abstract IJCEM0036505, Full text
PDF).

Jun-Ling Zhang, Wei-Hui Zhang, Rui-Chen Wang, Qing Kong, Tian-Jie Han, Pei-Yi Wang, Fei Xu, Bin Ren, Jun-Shan Li: Effects of aconitine on the proliferation and apoptosis of human cholangiocarcinoma cells. Int J Clin Exp Med 2017;10(1):826-831. (Abstract IJCEM0038897, Full text PDF).

Bao-Qing Xu, Yao Meng, Xin-Yu Fan, Lan-Xiang Ma, Jun Qin, Zhi-Nan Chen, Ling Li: Membranous co-expression of EpCAM and CD44s predicts poor prognosis in pancreatic cancer patients. Int J Clin Exp Med 2017;10(1):832-842. (Abstract IJCEM0034909, Full text PDF).

Dongmei Ji, Jialei Wang, Hui Yu, Xianghua Wu, Huijie Wang, Wenhua Li, Si Sun, Jian Zhang, Jianhua Chang: Efficacy and safety of Endostar (recombinant human endostatin hormone) combined with docetaxel as second-or third-line therapy for patients with non-small-cell lung cancer. Int J Clin Exp Med 2017;10(1):843-852. (Abstract IJCEM0035057, Full text PDF).

Hairui Xie, Jingxuan Shi, Qiyi Zeng, Dabo Liu: Associations between FOXP3/CTLA4, and regulatory T cells in patients with obstructive sleep apnea-hypopnea symptoms. Int J Clin Exp Med 2017;10(1):853-862. (Abstract IJCEM0038191, Full text PDF).

Kun Liu, Shuo Gu, Xuzhong Liu, Qing Sun, Yunyan Wang, Junsong Meng, Zongyuan Xu: Association between the CYP3A4 *18B polymorphism and pharmacokinetics of cyclosporine-A in recipients of kidney transplantation in Chinese patients: a meta-analysis of observational studies. Int J Clin Exp Med 2017;10(1):863-871. (Abstract IJCEM0037693, Full text PDF).

Honglun Li, Yu Cheng, Baodong Liu, Yongbin Lv, Youmin Guo, Guangbin Wang, Bin Zhao: Diagnostic value of three-dimensional contrast-enhanced MR pulmonary angiography with liver acquisition volume acceleration sequence on a 3-T MR system for acute pulmonary embolism. Int J Clin Exp Med 2017;10(1):872-880. (Abstract IJCEM0038614, Full text PDF).

Hanli Wu, Yumei Li, Honghong Cui, Wenbin Wu, Huanrong Yang, Xiaoqing Yang, Yueju Wang, Peng Li: IGF2/IGF2R expression in urothelial bladder cancer and its implications for tumor recurrence and prognosis. Int J Clin Exp Med 2017;10(1):881-888. (Abstract IJCEM0031122, Full text PDF).

Zhongqian Su, Zhibo Chen, Bingjie Wang, Dehao Yang, Xianfeng Lin, Yuanyuan Huang, Wenyue Liu, Senmin Wu, Qingqing Wang, Guoqian Chen, Jia Li, Penglei Zhu, Qingxuan Wang, Xiang Li, Yiyun Weng, Yixiang Han, Liangliang Ma, Ying Chen, Weiwei Xiang, Chenchen Zhao, Xu Zhang: White blood cell count to mean platelet volume ratio (WMR) are positively correlated with disability in patients with myasthenia gravis (MG). Int J Clin Exp Med 2017;10(1):889-896. (Abstract IJCEM0036263, Full text PDF).

Yi Peng, Ziyun Shao, Juquan Jiang, Zhinan Chen, Zhigang Li, Zhigang Gong, Wenbo Fu, Qing Lu, Shifang Ding: Association between serum lipoprotein (a) levels and major adverse cardiovascular events in Chinese patients with ST-segment elevation myocardial infarction. Int J Clin Exp Med 2017;10(1):897-904. (Abstract IJCEM0037962, Full text PDF).

Haiyan Li, Bin Dai, Guangli Shen, Wenhong Liu, Rui Fu, Maolin He: Serum bilirubin levels in acute stroke in Chinese population: a meta-analysis. Int J Clin Exp Med 2017;10(1):905-912. (Abstract IJCEM0038677, Full text PDF).

Yanlei Huang, Chun Shen, Shan Zheng, Xianmin Xiao: A follow-up study on postoperative function after a modified semi-posterior sagittal one-stage anorectoplasty for female imperforate anus with a rectovesibula fistula. Int J Clin Exp Med 2017;10(1):913-920. (Abstract IJCEM0039403, Full text PDF).

Yuan Lu, Yan Liu, Xishi Liu: A retrospective comparative study on epithelial ovarian carcinomas arising from and concomitant with endometriosis. Int J Clin Exp Med 2017;10(1):921-928. (Abstract IJCEM0041948, Full text PDF).

Zhihua Li, Chuanhao Tang, Xiaoyan Li, Jianjie Li, Weixia Wang, Haifeng Qin, Bin Xu, Jian Chen, Hongjun Gao, Kun He, Xiaoqing Liu: Detection and significance of small-cell lung cancer serum protein markers using MALDI-TOF-MS. Int J Clin Exp Med 2017;10(1):929-936. (Abstract IJCEM0040052, Full text PDF).

Peiwu Geng, Jinzhang Cai, Lijing Zhang, Mengzhi Xu, Zezheng Liu, Jing Zhang, Zhiyi Wang, Xianqin Wang, Congcong Wen, Jianshe Ma: Liver tissue metabonomics in rat after acute paraquat poisoning gas chromatography-mass spectrometry. Int J Clin Exp Med 2017;10(1):937-943. (Abstract IJCEM0036088, Full text PDF).

Yan-Qing Huo, Xiao-Han Pan, Xi-Qian Wang, Xie-Jia Jiao, Zhi-Qiang Li, Qing-Bo Li: Effect of PI3K-mediated autophagy in human osteosarcoma MG63 cells on sensitivity to chemotherapy with Gefitinib. Int J Clin Exp Med 2017;10(1):944-950. (Abstract IJCEM0037285, Full text PDF).

Yanzi Gan, Shaohua Tao, Huan Qi, Yinfeng Li: Application of combined test of blood, C-reactive protein, and prealbumin in the differential diagnosis of pathogens for children’s upper respiratory tract infection. Int J Clin Exp Med 2017;10(1):951-957. (Abstract IJCEM0027088, Full text PDF).

Yu-Liang Ma, Wen-Dong Li, Feng-Rui Lei, Ai-Min Qian, Li-Wei Zhu, Kun Jiang, Xiao-Qiang Li: Metformin inhibits angiogenesis in endothelial progenitor cells through inhibiting MMP2, MMP9 and uPA expression via AMPK-mTOR-autophagy pathway. Int J Clin Exp Med 2017;10(1):958-964. (Abstract IJCEM0041810, Full text PDF).

Wei Ke, Zu-Neng Lu, Xiao-Rong Deng, Wen-Lan Li, Min Du, Hao Yang, Yong-Ming Liu: MicroRNA-18a targets ATXN1 to alleviate injury induced by permanent middle cerebral artery occlusion in mice. Int J Clin Exp Med 2017;10(1):965-971. (Abstract IJCEM0031233, Full text PDF).

Lingjun Zhu: The correlations of circulating microRNA-133a with the risk and severity of coronary heart disease. Int J Clin Exp Med 2017;10(1):972-978. (Abstract IJCEM0037173, Full text PDF).

Shuiwang Qing, Huojun Zhang: The reirradiation of cyberknife treatment for locally advanced pancreatic cancer: initial clinical experiences. Int J Clin Exp Med 2017;10(1):979-985. (Abstract IJCEM0039517, Full text PDF).

Zeming Liu, Shuntao Wang, Tianwen Chen, Wen Zeng, Chunping Liu, Tao Huang: Effects of age range on the number of metastatic lymph nodes in papillary thyroid microcarcinoma. Int J Clin Exp Med 2017;10(1):986-991. (Abstract IJCEM0040492, Full text PDF).

Jiachang Hu, Yimei Wang, Rongyi Chen, Xiaoyan Zhang, Jing Lin, Jie Teng, Xiaoqiang Ding: Electrolyte and acid-base disturbances in critically ill patients: a retrospective and propensity-matched study. Int J Clin Exp Med 2017;10(1):992-1003. (Abstract IJCEM0037834, Full text PDF).

Erim Gulcan, Veysel Kıdır, Mustafa Keles, Erdem Cankaya, Abdullah Uyanik, Fatma Saatci: Factors affecting patient survival and technical survival in patients undergoing peritoneal dialysis. Int J Clin Exp Med 2017;10(1):1004-1014. (Abstract IJCEM0039906, Full text PDF).

Li Xu, Lefeng Wang, Xinchun Yang, Kuibao Li, Dapeng Zhang, Hao Sun: Clinical outcome in patients with stent thrombosis at different times after drug eluting stent implantation. Int J Clin Exp Med 2017;10(1):1015-1024. (Abstract IJCEM0036699, Full text PDF).

Wei Zhou, Li Yang, Wei-Ming Yuan, Jie Yao, Xiao Rong, Yan-Bin Li, Juan Tang: Detection of miRNA differential expression of necrotizing enterocolitis in newborns by high-throughput sequencing. Int J Clin Exp Med 2017;10(1):1025-1033. (Abstract IJCEM0037332, Full text PDF).

Pei Huang, Yan He, Jinming Cao, Aijing Dong, Wei Zhu, Xialin Chen, Han Cao, Hongying Qian, Cuicui Shen, Fengmei Cui, Jihua Nie, Jianping Cao: Up-regulated Nrf2 in colorectal carcinoma and predicts poor prognosis. Int J Clin Exp Med 2017;10(1):1034-1042. (Abstract IJCEM0039190, Full text PDF).

Yuchun Gu, Yupeng Zhao, Menghan Dai, Jianwei Ma, Bo Feng, Xu Li, Qingxiu Wang: PainVisionTM: a simple, rapid, and objective method with potential for screening diabetic peripheral neuropathy. Int J Clin Exp Med 2017;10(1):1043-1050. (Abstract IJCEM0033685, Full text PDF).

Brian C Jensen, Scott J Bultman, Darcy Holley, Wei Tang, Gustaaf de Ridder, Salvatore Pizzo, Dawn Bowles, Monte S Willis: Upregulation of autophagy genes and the unfolded protein response in human heart failure. Int J Clin Exp Med 2017;10(1):1051-1058. (Abstract IJCEM0040108, Full text PDF).

Guang Yang, Youxin Su, Yanxing Guo: Acupuncture like transcutaneous electrical nerve stimulation (Tens) on knee osteoarthritis (KOA) with low pain: a pilot study. Int J Clin Exp Med 2017;10(1):1059-1065. (Abstract IJCEM0031529, Full text PDF).

Aihua Shu, Xuesong Liu, Qiang Wang, Xiabo Chen, Leyun Zhan: Study on cerebral protective effect of dexmedetomidine during anesthesia in cardiac valve replacement surgery. Int J Clin Exp Med 2017;10(1):1066-1072. (Abstract IJCEM0035941, Full text PDF).

Xiaoli Huang, Junying Qu: Slit2/Robo1 is downregulated in cervical carcinoma and inhibits tumor progression by regulating β-catenin. Int J Clin Exp Med 2017;10(1):1073-1079. (Abstract IJCEM0036682, Full text PDF).

Xinping Yang, Ye Zhang, Yongqiang Zhan, Zhiheng Liu, Mingfa Xiang: Application of ropivacaine combineddexmedetomidine is beneficial for rat spinal cord injury. Int J Clin Exp Med 2017;10(1):1080-1086. (Abstract IJCEM0038044, Full text PDF).

Jie Yang, Shiping Fu, Yuan Song: A prospective randomized controlled trial to evaluate clinico-radiological outcome of arthroscopic single bundle versus double bundle anterior cruciate ligament reconstruction. Int J Clin Exp Med 2017;10(1):1087-1093. (Abstract IJCEM0038955, Full text PDF, Supplementary Data).

Xiangzhen Han, Zhao Liu, Lingde Kong, Linfeng Wang, Yong Shen: Association between osteoarthritis and mortality: a meta-analysis. Int J Clin Exp Med 2017;10(1):1094-1100. (Abstract IJCEM0039481, Full text PDF).

Xiuqu Fei, Dawei Wang, Jie Liao, Ning Xie, Enning Zhang: Long-term prognosis of patients with non-small cell lung cancer after bilobectomy and the associated risk factors. Int J Clin Exp Med 2017;10(1):1101-1107. (Abstract IJCEM0039595, Full text PDF).

Shiyan Qiu, Liangzhu Jiang, Wei Jiang, Jiwen Wang: Significance of NSE and VCAM-1 in children with hand foot mouth disease combined with encephalitis. Int J Clin Exp Med 2017;10(1):1108-1114. (Abstract IJCEM0039659, Full text PDF).

Yu Hong, Wenhui Pan, Lei Yu, Qiujie Zeng, Hongyan Dai, Gulibaha Maimaitili, Lei Yang, Fuzhi Lian: Association of MSX1 genetic polymorphisms with non-syndromic cleft lip with or without cleft palate in a uyghur population in Xinjiang, China. Int J Clin Exp Med 2017;10(1):1115-1120. (Abstract IJCEM0028066, Full text PDF).

Hua Zheng, Yufei Zhou, Xiyi Liao, Yimin Li: Effect of different gross tumor volume longitudinal expansion length on the survival of esophageal squamous cell cancer patients. Int J Clin Exp Med 2017;10(1):1121-1126. (Abstract IJCEM0038047, Full text PDF).

Xiangle Meng, Lu Liu, Qiang Li, Xin Wang, Feng Sang, Qianlei Xu, Huijun Guo, Liran Xu, Yantao Jin: HIV drug resistance and related factors in patients receiving second-line combination antiretroviral therapy in rural China. Int J Clin Exp Med 2017;10(1):1127-1132. (Abstract IJCEM0041519, Full text PDF).

Liang Ma, Yanlan Yu, Guangju Ge, Gonghui Li, Damin Yu, Zhigen Zhang: Detection of urinary cysts and renal carcinoma by biochemical analysis during laparoscopic decortication for renal cysts. Int J Clin Exp Med 2017;10(1):1133-1138. (Abstract IJCEM0039320, Full text PDF).

Hüseyin Yetkin, Taşkın Altay, Fırat Ozan, Cemil Kayalı, Şemmi Koyuncu: Comparison of open reduction volar locking plate fixation and closed reduction percutaneous K-wire fixation in the treatment of AO type C1 distal radius fractures. Int J Clin Exp Med 2017;10(1):1139-1144. (Abstract IJCEM0040515, Full text PDF).

Haitao Li, Hongya Liu, Zhaohong Zhang, Xiaodong Xu, Jinqing Kan, Shiyou Dai, Yubao Yang, Yuan Li: HJURP overexpression indicates unfavorable prognosis in osteosarcoma. Int J Clin Exp Med 2017;10(1):1145-1150. (Abstract IJCEM0040071, Full text PDF).

Lu Wang, Yunjin Zang, Shichun Lu, Chuanyun Li, Dongdong Lin: Efficacy of sirolimus on ischemic-type biliary lesions after liver transplantation. Int J Clin Exp Med 2017;10(1):1151-1155. (Abstract IJCEM0036517, Full text PDF).

Song-Lin An, Li-Guo Liu, Wei-Qi Rong, Li-Ming Wang, Fan Wu, Li Feng, Fa-Qiang Liu, Fei Tian, Chao Bi, Jian-Xiong Wu: Surgical outcome and prognostic factors in intrahepatic cholangiocarcinoma: a single-center experience of 114 cases. Int J Clin Exp Med 2017;10(1):1156-1163. (Abstract IJCEM0037647, Full text PDF).

Lihong Huang, Fang Shao, Hao Yu, Jianling Bai, Feng Chen, Ping Yu: Correctness of efficacy estimation in early termination clinical trial. Int J Clin Exp Med 2017;10(1):1164-1171. (Abstract IJCEM0041634, Full text PDF).

Chia-Ter Chao: Mineral-related hormones are closely associated with the titers of antibody against hepatitis B surface antigen in prevalent dialysis patients. Int J Clin Exp Med 2017;10(1):1172-1178. (Abstract IJCEM0038006, Full text PDF).

Nasser M Al-Daghri, Sobhy Yakout, Naji Aljohani, Yousef Al-Saleh, Omar S Al-Attas, Philip G McTernan, Majed S Alokail: Changes in serum cytokines and vitamin D in Saudi postmenopausal women with osteoporosis. Int J Clin Exp Med 2017;10(1):1179-1185. (Abstract IJCEM0038056, Full text PDF).

Jing-Tao Zhang, Dong-Xiao Xie, Xue Bai, Yong Shen: Risk of same-level recurrent stenosis requiring surgery after laminectomy for lumbar spinal stenosis. Int J Clin Exp Med 2017;10(1):1186-1192. (Abstract IJCEM0038869, Full text PDF).

Jun Lv, Lingjiang Pan, Jiamei Lu, Wen Qin, Tingting Zhang: Effective radiotherapy dose for suspicious positive cervical lymph nodes for N0 nasopharyngeal carcinoma patients: a prospective cohort study. Int J Clin Exp Med 2017;10(1):1193-1198. (Abstract IJCEM0037899, Full text PDF).

Lei Zhang, Huakun Liu, Wenjing Cheng, Hetao Bian, Zhongrui Yan, Yuzhi Li: The clinical efficacy and safety of edaravone combined with GM1 in the treatment of the elderly patients with cerebral infarction. Int J Clin Exp Med 2017;10(1):1199-1204. (Abstract IJCEM0041738, Full text PDF).

Disi Zhang, Xiangwei Yi, Yun Zeng, Jian Dong, Ya Lv, Mingxia Shi: 2 cases of multiple myeloma onset from coagulation disorder and literature review. Int J Clin Exp Med 2017;10(1):1205-1208. (Abstract IJCEM0030193, Full text PDF).

Yuan Bin, En-Ji Meng, Yu-Xiang Ya, Rui-Xing Yin, Wan-Ying Liu, Lin Zhang, Ke-La Li, Jin-Zhen Wu, Wei-Xiong Lin, Hui Li: Prevalence, awareness, treatment, control and the risk factors of hypertension in the Chinese Maonan and Han ethnic groups. Int J Clin Exp Med 2017;10(1):1209-1223. (Abstract IJCEM0038681, Full text PDF).

Jingtao Li, Chun Gao, Long Fang, Huayuan Yang, Hongchuan Zhao: Diabetes mellitus and changes of peripheral blood cells in Chinese patients with hepatocellular carcinoma. Int J Clin Exp Med 2017;10(1):1224-1233. (Abstract IJCEM0038582, Full text PDF).

Bo Yu, Yu Yang, Linyang Ye, Xiaowei Xie, Jiaxiang Guo: Comparison of caspofungin and trimethoprim-sulfamethoxazole combination therapy with standard monotherapy in patients with Pneumocystis jiroveci pneumonia following kidney transplantation: a retrospective analysis of 22 cases. Int J Clin Exp Med 2017;10(1):1234-1242. (Abstract IJCEM0025412, Full text PDF).

Wei Ming Kang, Zhi Qiang Ma, Jian Chun Yu, Chang Zhen Zhu, Xin Ye, Kang Li, Dong Liu: Clinical application of percutaneous endoscopic gastrostomy (PEG)/percutaneous radiologic gastrojejunostomy (PRGJ) technology. Int J Clin Exp Med 2017;10(1):1243-1250. (Abstract IJCEM0025439, Full text PDF).

Yue-Ting Han, Jing-Hao Liu, Yue-Guo Li, Lin Cui, Bo-Wen Liu, Tao Ma, Li Ren: The peripheral lymphocyte subsets correlates with clinicopathological characteristics of breast cancer patients. Int J Clin Exp Med 2017;10(1):1251-1258. (Abstract IJCEM0037617, Full text PDF).

Yan Tan, Bo Shang, Yanxin Zhao, Xueyuan Liu: Changes in serum inflammatory cytokines, erythropoietin, vascular endothelial growth factor and orexins predict early depression after ischemic stroke. Int J Clin Exp Med 2017;10(1):1259-1266. (Abstract IJCEM0037871, Full text PDF).

Shaohua Wang, Haixia Sun, Rong Huang, Pin Wang, Rongrong Cai, Wenqing Xia, Jie Sun, Sai Tian, Xue Dong: Glycogen synthase kinase-3β (GSK-3β) rs334558 polymorphism is not associated with mild cognitive impairment in Chinese Han type 2 diabetic patients. Int J Clin Exp Med 2017;10(1):1267-1274. (Abstract IJCEM0038535, Full text PDF).

Xinhui Yang, Lin Liu, Fa Fang, Darebai Redati, Haijiang Wang: Correlation between cellular immune function and prognosis of gastric cancer. Int J Clin Exp Med 2017;10(1):1275-1282. (Abstract IJCEM0040959, Full text PDF).

Hui-Ling Fu, Li-Na Zhong, Wei Zhao, Zi-Bin Tian: Killer Ig-like receptor (KIR) genetic polymorphism in chronic hepatitis B susceptibility in a Chinese population. Int J Clin Exp Med 2017;10(1):1283-1289. (Abstract IJCEM0033155, Full text PDF).

Min Liang, Yanzhen Li, Liurong Lin, Xianzhong Lin, Xiaodan Wu, Youguang Gao, Hongda Cai, Kai Zeng, Caizhu Lin: Effect of goal-directed fluid therapy on the prognosis of elderly patients with hypertension receiving plasmakinetic energy transurethral resection of prostate. Int J Clin Exp Med 2017;10(1):1290-1296. (Abstract IJCEM0040487, Full text PDF).

Yuchun Zhu, Qiang Zhou: Effects of magnesium sulfate and labetalol combined therapy on blood pressure and pregnancy outcomes in early-onset severe preeclampsia. Int J Clin Exp Med 2017;10(1):1297-1302. (Abstract IJCEM0041669, Full text PDF).

Shiqiang Qin, Xiaoyan Sun, Peiquan Hui, Jinlei Li, Zengwu Wang: Analysis on prognostic factors of patients with ruptured intracranial aneurysms. Int J Clin Exp Med 2017;10(1):1303-1308. (Abstract IJCEM0040055, Full text PDF).

Jian Fan, Feng Yuan, Shan-Zhu Li, Qian Tang, Cory J Xian: Is the preoperative closed reduction irreplaceable for distal radius fracture surgical treatment? - A retrospective clinical study. Int J Clin Exp Med 2017;10(1):1309-1314. (Abstract IJCEM0032521, Full text PDF).

Qiang Song, Yaonan Chu, Hailong Zhang, Xin Du, Danglian Wang, Dongmei Zhu, Li Xu, Changjie Gao, Donghe Gai: Correlation between CX3CR1 249V/I polymorphism and premature coronary heart disease & blood lipid ratio. Int J Clin Exp Med 2017;10(1):1315-1319. (Abstract IJCEM0031485, Full text PDF).

Danying Cheng, Yan Fu, Yingying Zhao, Weini Ou, Xiaomei Wang, Huichun Xing, Jun Cheng: Risk factors of disease progression and death in patients with HBV-related primary liver cancer. Int J Clin Exp Med 2017;10(1):1320-1324. (Abstract IJCEM0036452, Full text PDF).

Jie Zhang, Li Zhang, Li Quan, Wenxue Qi, Yujie Jiang, Sheng Jiang: Correlation of retinopathy with serum levels of growth hormones and insulin-like growth factor-1 in patients with diabetic retinopathy. Int J Clin Exp Med 2017;10(1):1325-1329. (Abstract IJCEM0037903, Full text PDF).

Yongbin Li, Zhuhua Yao, Haoye Yin, Mei Ma, Lisong Cheng, Mingying Cao, Zhihua Pang: Reperfusion-induced hypotension during primary percutaneous coronary intervention after acute myocardial infarction. Int J Clin Exp Med 2017;10(1):1330-1334. (Abstract IJCEM0015961, Full text PDF).

Hongwu Zhang, Xueling Lu, Li Zhang, Yujie Jiang, Wenxue Qi, Sheng Jiang: A comparative analysis on pulse pressure and risk factors in impaired fasting glucose among Xinjiang Uygur, Kazakh and Han populations. Int J Clin Exp Med 2017;10(1):1335-1338. (Abstract IJCEM0037957, Full text PDF).

Li-Bo Dai, Hang Yang, Bin Xu, Wei-Wei Yong, Shui-Hong Zhou, Yang-Yang Bao, He-Ming Han, Jiang-Tao Zhong, Er Yu: Primary cryptococcosis of paranasal sinus in immunocompetent patient: two case reports and review of literature. Int J Clin Exp Med 2017;10(1):1339-1344. (Abstract IJCEM0037712, Full text PDF).

Wen Xue, Yuxin Song, Xiaoli Guan, Zengping Wang, Zhongren Kang, Lin Liu, Yaowen Qian: Primary paraganglioma of the thoracic spine: a rare case report and review of literature. Int J Clin Exp Med 2017;10(1):1345-1352. (Abstract IJCEM0040490, Full text PDF).

Qing Liu, Wenli Duan, Yingjun Min: Nd: YAG laser puncture for spontaneous premacular hemorrhage. Int J Clin Exp Med 2017;10(1):1353-1357. (Abstract IJCEM0037966, Full text PDF).

Hao Shen, Sudeep B Shrestha, Xiang Fang, Hao Liu, Jun Lin, Huilin Yang: Percutaneous kyphoplasty for vertebral fracture second to polyostotic fibrous dysplasia: a case report and review of the literature. Int J Clin Exp Med 2017;10(1):1358-1362. (Abstract IJCEM0040142, Full text PDF).

Kejie Wang, Huan Li, Wenliang Li, Peng Xu, Weihong Yan, Wenge Ding: Arthroscopic treatment of tibial spine fracture in adult with a simple modified suture fixation technique. Int J Clin Exp Med 2017;10(1):1363-1370. (Abstract IJCEM0039365, Full text PDF).

Yuemei Xu, Yao Fu, Zhiwen Li, Yihua Wang, Jiong Shi: A case of predominant lymphoepithelioma-like carcinoma of the renal pelvis and literature review. Int J Clin Exp Med 2017;10(1):1371-1375. (Abstract IJCEM0038373, Full text PDF).

Hongyan Wang, Hong Tang, Lifeng Wang, Yufeng Wu, Zhe Zhang, Zhen He, Lili Wang, Qiming Wang: Pemetrexed and cisplatin followed sequentially by gefitinib as neo-adjuvant therapy for stage IIB EGFR-mutation-positive lung adenocarcinoma patient: a case report and literature review. Int J Clin Exp Med 2017;10(1):1376-1384. (Abstract IJCEM0038570, Full text PDF).

Dongdong Lin, Xinxin Wang, Zhenshun Wang, Wei Li, Yunjin Zang, Ning Li: Diagnosis and management of hepatic fascioliasis mimicking intrahepatic cholangiocarcinoma: a case report. Int J Clin Exp Med 2017;10(1):1385-1392. (Abstract IJCEM0041372, Full text PDF).

Fengqin Tang, Xu Zhang, Xiaoshan Tang, Raorao Wang, Yuanzhi Xu, Derong Zou, Guangwei Shang: The unusual anatomy of the maxillary and mandibular molars diagnosed by cone-beam computed tomography. Int J Clin Exp Med 2017;10(1):1393-1398. (Abstract IJCEM0039297, Full text PDF).

Tao Wu, Wei Chen, Qi Zhang, Yunwei Cui, Xiaodong Cheng, Yanjiang Yang, Yingze Zhang: Fixation of unstable pelvic fractures with minimally invasive adjustable plate. Int J Clin Exp Med 2017;10(1):1399-1404. (Abstract IJCEM0040475, Full text PDF).

Suping Guo, Xu Pan, Aiyun Zhou, Xinchun Yuan, Xiao Fan: Malignant villous adenoma of the appendix invading the urinary bladder: a case report. Int J Clin Exp Med 2017;10(1):1405-1409. (Abstract IJCEM0038600, Full text PDF).

Min He, Jing Zhang, Xiaohong Fu, Qingqing Ren, Ruichao Liang, Hao Liu, Jianguo Xu: Brain abscess rupturing into the ventricle. Int J Clin Exp Med 2017;10(1):1410-1413. (Abstract IJCEM0035864, Full text PDF).

Jiaxin Li, Hanzhi Zhang, Kefei Chen, Yong Zeng, Zheyu Chen: Primary hepatic neuroendocrine carcinoma: clinicopathologic analysis of surgical treatment of 12 cases from a single institutional experience. Int J Clin Exp Med 2017;10(1):1414-1419. (Abstract IJCEM0039295, Full text PDF).

Changli Peng, Wei Yang, Gang Liu: Residual shunt and infective endocarditis after percutaneous device closure for patent ductus arteriosus. Int J Clin Exp Med 2017;10(1):1420-1423. (Abstract IJCEM0036755, Full text PDF).

Liyuan Yu, Dapeng Hao, Fengyuan Man, Haitao Niu, Qian Dong: Metanephric adenoma: two cases report and review of the literature. Int J Clin Exp Med 2017;10(1):1424-1428. (Abstract IJCEM0026777, Full text PDF).

Toru Ichiseki, Shusuke Ueda, Ayumi Kaneuji, Norio Kawahara: Massive tear of an ossified supraspinatus tendon: a case report and review of the literature. Int J Clin Exp Med 2017;10(1):1429-1433. (Abstract IJCEM0034932, Full text PDF).

Li-Bo Dai, Chao Cheng, Jiang Bian, He-Ming Han, Li-Fang Shen, Shui-Hong Zhou, Yang-Yang Bao, Jiang-Tao Zhong, Er Yu: Orbital apex syndrome caused by ethmoid sinus mucocele: a case report and review of literature. Int J Clin Exp Med 2017;10(1):1434-1438. (Abstract IJCEM0041925, Full text PDF).

Junjie Jiao, Hongliang Guo, Youdi He, Junliang Yuan, Baojie Wei, Wenli Hu: Capsular warning syndrome caused by anterior choroidal artery stenosis: report of a case. Int J Clin Exp Med 2017;10(1):1439-1442. (Abstract IJCEM0027925, Full text PDF).

Yuncheng Li, Yongguang Fei, Lijun Zhu, Guojun Li, Huihui Li: Nodular fasciitis of the face: a case report and review of the literature. Int J Clin Exp Med 2017;10(1):1443-1445. (Abstract IJCEM0035191, Full text PDF).

Ganqin Du, Xiaoli Yang, Xiaowei Du: Posterior reversible encephalopathy syndrome following multiple wasp stings: a case report. Int J Clin Exp Med 2017;10(1):1446-1448. (Abstract IJCEM0038214, Full text PDF).

Deyu Huang, Shu Shen, Ying Zhao, Yueping Jiang, Ni Fan, Longqiang Xu, Fengjuan Zhang, Qingwu Tian, Peng Zhao, Lixian Ma: Severe fever with thrombocytopenia syndrome complicated with polyuria: report of a case and review of literature. Int J Clin Exp Med 2017;10(1):1449-1455. (Abstract IJCEM0038228, Full text PDF).

Bingyan Zhang, Yaojie Shen, Jingwen Ai, Lingyun Shao, Wenhong Zhang, Jialin Jin: A protracted primary cutaneous nocardiosis due to Nocardia otitidiscaviarum. Int J Clin Exp Med 2017;10(1):1456-1460. (Abstract IJCEM0038254, Full text PDF).

Jinming Han, Chunjie Guo, Chenhong Lin, Xueli Fan, Tingting Huang, Jie Zhu, Tao Jin: Cortical demyelinating lesions in neuromyelitis optica spectrum disorders? A case study with 8-year follow-up. Int J Clin Exp Med 2017;10(1):1461-1464. (Abstract IJCEM0035399, Full text PDF).

Wenpeng Cui, Jie Ma, Yuxian Gao, Wenhui Gao, Min Zhang, Xu Min, Ji Wang, Lining Miao, Hongbin Zou: Application of peritoneal dialysis in an infant with fungal sepsis-induced acute kidney injury. Int J Clin Exp Med 2017;10(1):1465-1468. (Abstract IJCEM0038247, Full text PDF).

Yunfang Shi, Xiaozhou Li, Duan Ju, Yujie Zhang, Dan Wang, Yan Li, Xiuling Zhang, Ying Zhang: Prenatal diagnosis of an SRY-negative XXY female fetus with karyotype of 47,XX,idic(Y)(p11.2). Int J Clin Exp Med 2017;10(1):1469-1473. (Abstract IJCEM0019103, Full text PDF).

Li-Qun Sun, Gong-Liang Guo, Lei Zhang, Jin-Yi Wu, Hai-Bo Li, Chun-Juan Zhang, Hui Tang: Correlations of SP-D genetic polymorphisms and protein expression with the pathogenesis and severity of respiratory distress syndrome in preterm infants. Int J Clin Exp Med 2017;10(1):1474-1483. (Abstract IJCEM0030100, Full text PDF).

Yi Hu, Sunfeng Yu, Jinrong He, Su Zhao, Shuang Geng: T follicular helper cells in peripheral blood are associated with the expression of B cells and plasma IgE level in patients with acute asthma exacerbation. Int J Clin Exp Med 2017;10(1):1484-1489. (Abstract IJCEM0037186, Full text PDF).

Radwa A Mehanna, Gehan Y Soliman, Passainte S Hassaan, Gehan M Sharara, Rehab A Abdel-Moneim: Protective role of melatonin on skeletal muscle injury in rats. Int J Clin Exp Med 2017;10(1):1490-1501. (Abstract IJCEM0038460, Full text PDF).

Chen Sun, Shu Lin, Lin Zhao, Shijie Xin: A meta-analysis of ultrasound imaging in diagnosis of endoleak among patients after endovascularabdominal aortic aneurysm repair. Int J Clin Exp Med 2017;10(1):1502-1512. (Abstract IJCEM0019636, Full text PDF).

Pu-Rong Zhang, Jian-Hui Zhang, Miao Yu, Xin Zhang: Triptolide reverses MCF-7/ADR cell resistance by down-regulating P-glycoprotein expression. Int J Clin Exp Med 2017;10(1):1513-1521. (Abstract IJCEM0035812, Full text PDF).

Ying Wang, Yingying Du, Yingying Zhao, Yang Ren, Wei Zhang: Application of novel automated anesthesia cart to improve medication management in a large tertiary hospital. Int J Clin Exp Med 2017;10(1):1522-1528. (Abstract IJCEM0038224, Full text PDF).

Hui Zhan, Yang Yang, Bing Zhao, Shuguang Hao, Xiabao Hou: Therapeutic effects and associated adverse events of PD-1 and CTLA-4 pathway inhibitors in the treatment of non-small-cell lung cancer: meta-analyses of clinical phase II/III randomized controlled trials. Int J Clin Exp Med 2017;10(1):1529-1538. (Abstract IJCEM0040167, Full text PDF).

Na Wang, Haowei Wang, Ye Lu, Hongbin Yuan, Haijing Sun, Ruihua Ji, Wenyun Xu: The effects and mechanism of substance P in sedative and hypnotic of isoflurane mice. Int J Clin Exp Med 2017;10(1):1539-1545. (Abstract IJCEM0042836, Full text PDF).

Sheng-Li Zhou, Yan Gu, Gang Yuan, Lian-Qing Huang, Zong-Sheng Wang: Potential application value of microvessel-slice spiral computed tomography perfusion combined with microvessel density measurement in evaluating pathological grading of solitary non-small cell lung cancer. Int J Clin Exp Med 2017;10(1):1546-1552. (Abstract IJCEM0020182, Full text PDF).

Xing Lv, Yadong Zhou, Cheng Fang, Xin Guo, Ti Zhou, Yong Chen: Clinical effect of ischemic preconditioning prior to hepatectomy. Int J Clin Exp Med 2017;10(1):1553-1560. (Abstract IJCEM0026058, Full text PDF).

Xilin Nie, Jialei Gu, Wendong Wang, Kejing Wang, Jinbiao Shang: Clinical characteristics, therapy and prognosis of parotid acinar cell carcinoma. Int J Clin Exp Med 2017;10(1):1561-1566. (Abstract IJCEM0026254, Full text PDF).

Kyeong Ah Kim, Jeong Mi An, Joo Hyun Jung, Il Gyu Kang, Yun Sook Choi, Seon Tae Kim: Korean red ginseng attenuates rhinovirus-stimulated IL-8, IL-6 responses in human nasal epithelial cells. Int J Clin Exp Med 2017;10(1):1567-1574. (Abstract IJCEM0036768, Full text PDF).

Jin-E Xu, Jie Chen, Zhen Cui, Xiao-Ju Yang, Xue-Na Cui: Relationship between H19 genetic polymorphisms and the risk of unexplained recurrent miscarriage in a Chinese population: a population-based study. Int J Clin Exp Med 2017;10(1):1575-1582. (Abstract IJCEM0037762, Full text PDF).

Zhili Li, Guangfu Huang, Longyi Chen, Haibin Tan, Zhengyu Wang, Ling Liu, Yi Shi, Cheng Yin, Qi Wang: Construction of transcriptional regulatory network in the intracranial aneurysms. Int J Clin Exp Med 2017;10(1):1583-1591. (Abstract IJCEM0039195, Full text PDF).

Xiping Zhang, Xiangming He, Binbin Tang, Hongjian Yang, Xiaowen Ding, Yang Yu, Daobao Chen, Wenju Mo, Xianghou Xia, Jianfen Ni, Yongfang Zhang, Chuner Jiang, Jiewen Shi, Dehong Zou: Risk factors of lymphedema on affected side of upper limb after breast cancer surgery --- report from a single center of China. Int J Clin Exp Med 2017;10(1):1592-1601. (Abstract IJCEM0040612, Full text PDF).

Hai-Yan Zhou, Bao-Qing Yu, Chuang-Sen Zhang, Hui-Long Huang: An anatomical research of the anterior pelvic surgical approach and its clinical application in the treatment of pelvic and acetabular fractures. Int J Clin Exp Med 2017;10(1):1602-1609. (Abstract IJCEM0022440, Full text PDF).

Weihua Ren, Fengchun Wang, Lei Sun, Weipeng Gao, Hong Ye, Kun Jia, Lei Gao: Role of autologous platelet-rich plasma in treatment of femoral neck fractures. Int J Clin Exp Med 2017;10(1):1610-1614. (Abstract IJCEM0023518, Full text PDF).

Wei-Xing Guo, Lei Guo, Kang Wang, Bin Huang, Jie Shi, Nan Li, Fei-Guo Zhou, Meng-Chao Wu, Shu-Qun Cheng: Postoperative sorafenib prolongs survival of hepatocellular carcinoma patients with Portal vein tumor thrombus following hepatic resection. Int J Clin Exp Med 2017;10(1):1615-1623. (Abstract IJCEM0025348, Full text PDF).

Chin Eng Ong, Yan Pan, Joon Wah Mak: The roles of cytochromes P450 in vascular biology and cardiovascular homeostasis. Int J Clin Exp Med 2017;10(1):1624-1636. (Abstract IJCEM0025992, Full text PDF).

Ruiling Bao, Shan Wang, Qingfeng Yang: Clinical study of the relationship between prenatal antibody titer and hemolytic disease of newborn. Int J Clin Exp Med 2017;10(1):1637-1642. (Abstract IJCEM0027174, Full text PDF).

Lianhua Zhang, Guoliang Yang, Haifeng Jiang, Mengyao Liu, Haige Chen, Yiran Huang, Zhiwei Wang, Juanjie Bo: TROP2 is associated with the recurrence of patients with non-muscle invasive bladder cancer. Int J Clin Exp Med 2017;10(1):1643-1650. (Abstract IJCEM0028166, Full text PDF).

Masao Kanauchi, Kimiko Kanauchi: Development and nutritional validity of a novel Japanese diet score and its relation with health status. Int J Clin Exp Med 2017;10(1):1651-1660. (Abstract IJCEM0031494, Full text PDF).

Kui Zhang, Guiying Wu, Xiangyan Zhang, Ping Yang, Zhu Yang: Chinese medicine ShenqiBufei attenuates chronic obstructive pulmonary disease. Int J Clin Exp Med 2017;10(1):1661-1669. (Abstract IJCEM0033184, Full text PDF).

Huiling Li, Yumei Yang, Dapeng Wang, Zhengtian Li, Dan Zhang, Fengjuan Xu: Molecular subtypes of male breast cancer by immunohistochemistry. Int J Clin Exp Med 2017;10(1):1670-1677. (Abstract IJCEM0041401, Full text PDF).

Qiao-Han Wang, Tu-Lin Lu, Chun-Qin Mao, Wei Gu, Lin Li, De Ji, Li Zeng: Effects of crude and vinegar-processed Curcumae Rhizoma on the activities of CYP450 enzymes in rats. Int J Clin Exp Med 2017;10(1):1678-1689. (Abstract IJCEM0042252, Full text PDF).

Xingxia Li, Yuxia Zhang, Wen Li: Kangaroo mother care could significantly reduce the duration of phototherapy for babies with jaundice. Int J Clin Exp Med 2017;10(1):1690-1695. (Abstract IJCEM0034616, Full text PDF).

Yi Tang, Gaoming Xiao, Yuejun Chen, Yu Deng: MiR-25 reduces PC-9/BB4 cell apoptosis sensitivity induced by gefitinib through downregulating BIM. Int J Clin Exp Med 2017;10(1):1696-1704. (Abstract IJCEM0036666, Full text PDF).

Naier Lin, Junyan Chen, Jia Hua, Jinhua Zhao, Jun Zhao, Jinsong Lu: Intravoxel incoherent motion MR imaging in breast cancer: quantitative analysis for characterizing lesions. Int J Clin Exp Med 2017;10(1):1705-1714. (Abstract IJCEM0041238, Full text PDF).

Jie Zhang, Xiaomeng Zhou, Hairui Yuan, Yanmei Niu, Fusheng Di, Li Fu: Paternal lifestyle influence susceptibility to high-fat diet-induced metabolic disorders among male offspring of C57BL/6 mice. Int J Clin Exp Med 2017;10(1):1715-1724. (Abstract IJCEM0041521, Full text PDF).

Xiaotao Zhao, Xianhui Qin, Yan Zhang, Jianping Li, Binyan Wang, Xiaobin Wang, Xin Xu, Xiping Xu, Xinchun Yang, Yong Huo: Prevalence and determinants of elevated gamma-glutamyl transferase in Chinese hypertensive adults. Int J Clin Exp Med 2017;10(1):1725-1732. (Abstract IJCEM0025499, Full text PDF)

Retraction: Correlation between expression of NF-E2-related factor 2 and progression of gastric cancer. Int J Clin Exp Med 2017;10(1):1733. (Abstract IJCEM0046837, Full text PDF).   
IJCEM Copyright © 2008-All rights reserved. Published by e-Century Publishing Corporation, Madison, WI 53711